Δικηγοροι Βουλγαρια | Νομική Υποστήριξη Βουλγαρια - Taxbg.gr

Δικηγοροι Βουλγαρια – Νομική Υποστήριξη Βουλγαρια – Taxbg.gr

Η taxbg, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υποστήριξη σε όλους τους τομείς. Η νομική μας ομάδα αποτελείται απο εξειδικευμένους δικηγόρους ανάλογα με τις επαγγελματικές ή προσωπικές σας ανάγκες για θέματα που αφορούν: Δικηγοροι Βουλγαρια και Νομική Υποστήριξη Βουλγαρια από την Taxbg.gr:

  • Αστικό Δίκαιο: Σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των πολιτών. Οι κανόνες αυτοί του Αστικού Δικαίου κατατάσσονται σε πέντε επιμέρους τμήματα: Γενικές Αρχές, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο και Κληρονομικό Δίκαιο.
  • Εμπορικό Δίκαιο: Σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν ειδικά το εμπόριο. Το Εμπορικό Δίκαιο διακρίνεται και αυτό στους επιμέρους κλάδους: Γενικό Μέρος: (Έμποροι, Εμπορικές πράξεις, Εμπορικά σήματα, αθέμιτος ανταγωνισμός). Δίκαιο αξιογράφων (Συναλλαγματικές, Γραμμάτια, Επιταγές). Πτωχευτικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο και Ασφαλιστικό Δίκαιο.
  • Διοικητικό Δίκαιο: Περιλαμβάνει κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Διοίκησης. Καθώς και τις σχέσεις Κράτους και πολιτών.
  • Συνταγματικό Δίκαιο: Περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τη μορφή και τα βασικά όργανα της Πολιτείας. Καθώς και τα όρια της κρατικής εξουσίας προς τους πολίτες.
  • Συνταγματικό Δίκαιο: Περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τη μορφή και τα βασικά όργανα της Πολιτείας, καθώς και τα όρια της κρατικής εξουσίας προς τους πολίτες.
  • Δημοσιονομικό Δίκαιο: Του οποίου τμήμα είναι το Φορολογικό δίκαιο. Περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τα της επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων κλπ.
  • Εργατικό Δίκαιο: Σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών κ.ά.
  • Ποινικό Δίκαιο: Περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τις αξιόποινες πράξεις και τις επ΄ αυτών επιβαλλόμενες ποινές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη Βουλγαρία πολλές υποθέσεις λύνονται γρήγορα μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθώς και μέσω της επιτροπής καταναλωτή.

Magdalena Pirinska

Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Taxbg

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε ή απορίες που μπορεί να έχετε.

Επικοινωνία

   Φόρμα Επικοινωνίας
click2call