Επιχειρηση Στη Βουλγαρια | Επιχείρηση Στη Βουλγαρία - Taxbg

Επιχείρηση Στη Βουλγαρία – Επιχειρηματικός σχεδιασμός:

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων τόσο για την αγορά της Ελλάδας, όσο και για τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά απαίτηση του εκάστοτε πελάτη, αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει και τις αγορές της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδάς). Αν έχετε επιχείρηση στη βουλγαρία είναι απαραίτητος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Plan)

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός μίας εταιρείας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης. Έχοντας πολυετή πείρα στις ευρωπαϊκές αγορές στην κατάρτιση Business Plans, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ανάλυση της υφιστάμενης δραστηριότητας της εταιρίας και των αγορών στις οποίες λειτουργεί

 •  Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών
 •  Ανάλυση του ανταγωνισμού και ανάλυση SWOT
 •  Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων και μελλοντικής πορείας
 •  Ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας  CSF (Critical Success Factors)
 •  Ανάλυση/αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 •  Βελτιστοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών (benchmarking)
 •  Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμοί επενδύσεων – προβλεπτικοί ισολογισμοί – cash flow analysis)

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της taxbg, έγκειται στην ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει την κατάλληλη λύση για τον κάθε πελάτη, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του (customization).

Διαδικασία:

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον πελάτη,
 • Τον καθορισμό των αναγκών/απαιτήσεών του,
 • Την αξιολόγηση αυτών από εμάς,
 • Την κοστολόγησή τους,
 • Την αποδοχή από τον πελάτη των προτεινόμενων λύσεων,
 • Την προκαταβολή,
 • Την αρχή του έργου και τέλος
 • Την παράδοση – πληρωμή μας.

Κωνσταντίνος Μαυρέας

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή τυχόν απορίες μπορείτε να έχετε, ένας εκπροσωπός μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας χωρίς καμμία υποχρέωση από μέρους σας.

Απλά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα Επικοινωνίας

   Φόρμα Επικοινωνίας
click2call

*Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) είναι μια διαδικασία ενός οργανισμού για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος (Vision).