Εταιρεια στην Βουλγαρια | Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια - taxbg

Εταιρεια Στην Βουλγαρια – Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια- Τaxbg

Η συσταση εταιρειας στη βουλγαρια είναι μία διαδικασία που λόγω έλλειψης γραφειοκρατίας αλλά και καλής οργάνωσης από εμάς δε χρειάζεται πάνω από 2 ώρες. Παρόλαυτά σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψουμε αναλυτικά όλα τα βήματα που χρειάζονται για να ιδρυθεί μία εταιρεια στην βουλγαρια:

Αφού πρώτα επιλέξουμε τον τύπο εταιρείας, που αναφέρουμε παρακάτω, ανάλογα με τις ανάγκες σας:

 • Προσωπική εταιρεία (ΕΤ).
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (OOD) – Άνω του ενός μετόχου με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 2 Λέβα (1 €).
 • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  (EOOD) – Ένας μέτοχος με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 2 Λέβα (1.02 €).
 • Πολυπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (AD) με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 50.000 Λέβα (25.559 € ).
 • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (ΕΑD) – Ένας μέτοχος με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 50.000 λέβα (25.559 € ).

Για εταιρείες επενδύσεων απαιτείται μεγαλύτερο κεφάλαιο:

 • Τράπεζες: 10.000.000 Λέβα (25.559.025 € )
 • Ασφαλιστικές εταιρείες : 2.000.000 – 6.000.000 Λέβα

Συνολικά θα χρειαστούν δύο επισκέψεις στη Βουλγαρία, οι οποίες με έξτρα χρέωση και κατόπιν συννενόησης, μπορούν να αποφευχθούν, κατα τις οποίες:

Πρώτη επίσκεψη

Εφόσον έχει προηγηθεί συννενόηση μεταξύ εσάς και του εκπροσώπου μας, και μας έχετε στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φωτοτυπία της ταυτότητας σας ή διαβατηρίου και το επιθυμητό όνομα εταιρείας, ξεκινάμε με: Εταιρεια στην Βουλγαρια | Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια – taxbg

Επίσκεψη στον δικηγόρο κατα την οποία παραλαμβάνουμε έγγραφο που βεβαιώνει την υπογραφή σας και μέρος των πρακτικών που αναφέρουν το κεφάλαιο της εταιρίας σας που πρέπει να κατατεθεί στη τράπεζα. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι και 2 λέβα. Στους πελάτες μας προτείνουμε τα 100 Λέβα που ούτως ή άλλως μετά την εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο, είναι διαθέσιμα.

Διαδικασίες Βήμα-Βήμα
 1. Παραλαβή των εγγράφων προς υπογραφή από τον δικηγόρο της εταιρείας μας.
 2. Επίσκεψη στον συμβολαιογράφο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 3. Επίσκεψη στη τράπεζα για άνοιγμα του λογαριασμού κεφαλαίου κατά την οποία καταθέτετε το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί π.χ. 100 Λέβα και 30 Λέβα περίπου έξοδα τραπέζης.
 4. Επιστροφή στον δικηγόρο για να δώσουμε τα έγγραφα από τον συμβολαιογράφο και να υπογράψουμε τα πρακτικά της εταιρείας σας με τα οποία θα εκδωθεί το καταστατικό σας από τo μητρώο εμπορίου.

Η συνολική διαρκεια των παραπάνω διαδικασιών, δε ξεπερνά τις 2-2.5 ώρες και ο δικηγόρος της εταιρείας μας καταθέτει την αίτηση σας για σύσταση εταιρείας. Η έκδοση του ΑΦΜ σας (registration number) γίνεται σε 3-10 μέρες, ανάλογα με το φόρτο εργασίας του μητρώου εμπορίου. Βάσει της εμπειρίας μας χρειάζονται συνήθως 4-5 εργάσιμες μέρες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται από το νόμο διερμηνέας, εφόσον δε γνωρίζετε την βουλγαρική γλώσσα, ο οποίος υπογράφει για την ακριβή μετάφραση στο τέλος κάθε εγγράφου που υπογράφετε.

Η αμοιβή του διερμηνέα, συμβολαιογράφου και δικηγόρου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή μας. (500 ευρώ). Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τις τιμές για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας εδω:

Τιμες

Επιπλέον υπηρεσία: Εταιρεια στην Βουλγαρια | Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια – taxbg

Η επίσκεψη αυτή μπορεί να αποφευχθεί και να αναλάβουμε εκ μέρους σας όλη τη διαδικασία με επιπλέον χρέωση. Παρόλαυτα θα χρειαστει να μεταφράσετε και να υπογράψετε τα έγγραφα που θα σας στειλουμε ηλεκτρονικά.  στη πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα, Στρατηγού Καλλάρη Κωνσταντίνου 33Α, Πλατεία Καμάρας, 154 52 ΨυχικόΑττικής

 

Δεύτερη επίσκεψη:

Μόλις μας αποστείλεουν από το εμπορικό μητρώο το καταστατικό σας, με την ηλεκτρονική σφραγίδα, η εταιρεια σας είναι έτοιμη, αλλά χρειάζονται οι παρακάτω ενέργειες:

 • Επίσκεψη στη τράπεζα με το καταστατικό της εταιρίας. Κλέισιμο του λογαριασμού κεφαλαίου (capital account) και άνοιγμα του εταιρικού σας λογαριασμού με έξοδα 30 λέβα περίπου.  Παραλαβή του web banking, εφόσον το χρειάζεστε.
 • Επίσκεψη στον συμβολαιογράφο, για να υπογράψετε την εξουσιοδότηση για το λογιστή της εταιρείας μας. Με αυτήν, θα σας εκπροσωπεί για τα φορολογικά και ασφαλιστικά σας θέματα στις αρμόδιες αρχές.

Η διάρκεια των παραπάνω, δεν είναι παραπάνω από 1 ώρα και η εταιρεία σας είναι έτοιμη να τιμολογήσει και να δεχθει πληρωμές!

Στις παραπάνω ενέργειες χρειάζεται επίσης διερμηνέας και συμβολαιογραφική αμοιβή που και αυτή περιλαμβάνεται στην αμοιβή που μας έχετε προκαταβάλει.

Επιπλέον ενέργειες:

Ο Λογιστής μας εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να προχωρήσει πλέον άμεσα στις παρακάτω ενέργειες χωρις την φυσική παρουσία σας:

 • Εγγραφή στο σύστημα VIES: (ενδοκοινοτικές συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ για πωλήσεις χονδρικής σε χώρες της Ε.Ε αλλά και σε τρίτες χώρες (ΦΠΑ εξαγωγών). Να σημειωθεί πως σε αυτή τη περίπτωση, χάνετε το δικαίωμα σαν εταιρεία να εκδίδετε παραστατικά λιανικής χωρίς ΦΠΑ μέχρι τις 50.000 Λέβα.Εταιρεια στην Βουλγαρια | Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια – taxbg
 • Εγγραφή στον Κρατικό ασφαλιστικό φορέα εφόσον δεν είστε ασφαλισμένος σε άλλη χώρα της Ε.Ε και δεν έχετε το έντυπο απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές (Α1). Αξίζει να σημειωθεί πως στη Βουλγαρία υπόχρεος ασφαλιστικών εισφορών είστε ΜΟΝΟ από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου παραστατικού ΠΩΛΗΣΗΣ. Μέχρι τότε μπορείτε να δεχτείτε τιμολόγια εμπορευμάτων, υπηρεσιών και δαπανών. Στη Βουλγαρία, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, κατανοούν πως μία επιχείρηση χρειάζεται χρόνο μέχρι να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ωστε να είναι έτοιμη να λειτουργήσει και δεν την επιβαρύνουν με περιττά έξοδα.

Στη Βουλγαρία, ο φορολογικός νόμος είναι σαφής. Αν είστε προσεκτικοί και τυπικοί , δε θα έχετε ποτέ πρόβλημα με τις ελεγκτικές αρχές. Η Ελληνική “πραγματικότητα” κατά την οποία ισχύει το: -Ο ελεγκτής αν μπει, όλο και κάτι θα βρει, δεν ισχύει στη Βουλγαρία.

Τι πρέπει να προσέχετε:

 1. Τα παραστατικά σας, να συμφωνούν πάντα με την κίνηση του εταιρικού τραπεζικού σας λογαριασμού. Για συναλλαγές με μετρητά πρέπει να υπάρχει ταμειακή μηχανή.  Όμως είναι εξοπλισμένη με κάρτα sim και δε λειτουργεί εκτός συνόρων.
 2. Σε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, να ελέγχετε πάντα το ΑΦΜ (vat number) του πελάτη σας, πριν εκδώσετε τιμολόγιο με 0% ΦΠΑ. Το πρόστιμο σε αυτή τη περίπτωση είναι μεγάλο, 3-5.000 Λέβα.
 3. Τις πρώτες μέρες 5-7 κάθε μήνα πρέπει να προσκομίζετε στον λογιστή μας όλα τα παραστατικά αγορων – πωλήσεων. Επίσης, το μηνιαίο extrait του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.
 4. Κάθε 14-17 του μήνα να αποδίδετε το ΦΠΑ (εάν υπάρχει). Το οποίο είναι υποχρέωση σας να το ζητάτε από το προσωπικό του λογιστικού μας γραφείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειτε τηλεφωνικά.
 5. Στις 31 Μαρτίου, καταθέτουμε βάση των παραστατικών που μας έχετε προσκομίσει, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και πρέπει να πληρωθεί άμεσα. Υπάρχει εθελοντική προκαταβολή όμως κτά τη διάρκεια του έτους κάθε μήνα. Δλδ ο λογιστής μας, υπολογίζει κάθε μήνα το φόρο που σας αναλογεί και τον προκαταβάλετε.
 6. Μέχρι τις 31 Ιουνίου κάθε έτους, πρέπει να έχετε αναρτήσει ηλεκτρονικά τον ισολογισμό της εταιρείας σας. Θα πρέπει να τον υπογράψετε εσείς και να μας τον αποστείλετε ταχυδρομικώς. Η διαδικασία αυτή, γίνεται μέσω δικηγόρου, οπότε δε περιλαμβάνεται στην αμοιβή του λογιστή. Η αμοιβή δικηγόρου, είναι 240 Λέβα (120 ευρώ)
ΣημείωσηΕταιρεια στην Βουλγαρια | Συσταση Εταιρειας στη Βουλγαρια – taxbg

Οι φορολογικές υπηρεσίες σε περίπτωση οφειλής από ΦΠΑ, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, δεσμευουν άμεσα, τους λογαριασμούς της εταιρείας. Καθώς και των πελατών σας εφόσον έχουν οφειλές προς εσάς από πιστώσεις. Παρόλαυτά υπάρχει βάση νόμου μία ελαστικότητα μέχρι το ποσό των 5.000 Λέβα. Περίπου 2.500 ευρώ. εταιρεια στην βουλγαρια

ΤραπεζικΑ ΔΑνεια:

Η τράπεζα, εφόσον είστε συνεπείς στις οφειλες σας, μετά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας, μπορεί να εγκρίνει υπερανάληψη (overdraft).

Η υπέρανάληψη, είναι στο 30% επί των καθαρών κερδών του τελευταίου φορολογικού έτους.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα Επικοινωνίας

   Φόρμα Επικοινωνίας
click2call