λογιστικη υποστηριξη βουλγαρια - Λογιστες στη Βουλγαρια- Τιμες Λογιστη

Λογιστικη Υποστηριξη Βουλγαρια – Τιμες Λογιστη

Η επιλογή λογιστή για μία καινούρια επιχείρηση είναι σημαντική και ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση σας. Η λογιστικη υποστηριξη βουλγαρια – Λογιστες στη βουλγαρια και οι τιμες λογιστη πρέπει να είναι η προτεραιότητα σας. Αν και η Βουλγαρια είναι μία φιλική χώρα ως προς το “επιχειρήν” με χαμηλή φορολογία και χωρίς γραφειοκρατία, οι λογιστες στη Βουλγαρια είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και γι αυτό το λόγο, η λογιστικη υποστηριξη που θα επιλέξετε πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, συνέπεια και οργάνωση.

Λογιστες στη Βουλγαρια

Ο Λογιστής είναι υπεύθυνος να καταθέτει τις μηνιαίες καταστάσεις της εταιρίας σας, να εκδίδει την εντολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών αν υπάρχουν, να ελέγχει τυχόν λάθη στα τιμολόγια και να μεσολαβεί μεταξύ των ελεγκτών της εφορίας και της επιχείρησης σας, παρουσιάζοντας τα έγγραφα που χρειάζονται.

Η Taxbg.gr συνεργάζεται με ελληνόφωνους λογιστές στη Βουλγαρία και τα λογιστικά γραφεία αυτών είναι επανδρωμένα με αγγλόφωνο προσωπικό.

Υποχρεώσεις εταιρίας – Λογιστικη Υποστηριξη Βουλγαρια:

  • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μέχρι τις 14 κάθε μηνα
  • Ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος εταιρείας κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου.
  • Ισολογισμός (ηλεκτρονικά από δικηγόρο) κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Ιουνίου.

Υποχρεώσεις διαχείριστή και βασικού μετόχου:

  • Πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του κάθε 14 του μήνα. Εφόσον είναι υπόχρεος ασφάλιστικών εισφορών και δεν έχει απαλλαγεί από αυτές, με το έντυπο Α1 και τη διαδικασία που προβλέπεται.

Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορες:

Σύμφωνα με οδηγία της ευρωπαικής ένωσης κάποιος που είναι ασφαλισμένος σε μία χώρα-μέλος, απαλλάσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές όταν αποκτήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό επιτυγχάνεται με το έντυπο Α1 που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, από τον ασφαλιστικό του φορέα και κατατίθεται στις φορολογικές αρχές της Βουλγαρίας μέσω του λογιστή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ένας Έλληνας που πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στη Βουλγαρία, και έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε άλλη χώρα, μπορεί να απαλλαχτεί από τις εισφορές του Ελληνικού φορέα, αν αποφασίσει αργότερα να επεκτείνει τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα.

Δείτε τις τιμές για όλες τις υπηρεσίες μας εδω:

Υπεύθυνος λογιστικής υποστήριξης:

Borislav Almishiev

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση σας και να διευκρινήσουμε τυχόν απορίες που μπορείτε να έχετε.

   Φόρμα Επικοινωνίας
click2call

λογιστες στη βουλγαρια