Ποιος είναι ο φόρος Νομικών Προσώπων (Εταιρειών) στη Βουλγαρία; – Ποια είναι η Φορολογια Βουλγαριας; φορολογία στη βουλγαρία

Φόρος εισοδήματος εταιρειών
Σύμφωνα με το Νόμο περί φόρου εισοδήματος εταιρειών (ΝΦΕΕ) όλα τα νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα οι οποίοι συναλλάσσονται εμπορικά στη χώρα φορολογούνται. Ο φόρος εισοδημάτος είαναι 10% ανεξαρτήτως ποσού κερδών. Ποια είναι η φορολογια βουλγαριας; | Φορολογία στη Βουλγαρία

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% και υπολογίζεται αφαιρώντας από τα έσοδα της εταιρείας τις συνολικές δαπάνες. Όλες οι βουλγαρικές εταιρείες υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και πληρώνουν τον φόρο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχουν αφορολόγητα εταιρικά εισοδήματα και δεν έχει σημασία πόσο καιρό η ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρεία, η εταιρεία πληρώνει πάντα τους φόρους σε περίπτωση πώλησης ακινήτου ή ενοικίαση.

Εταιρική φορολογία των εισοδημάτων που ισχύουν για τα καθαρά κέρδη των βουλγαρικών επιχειρήσεων από τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι εάν είστε αλλοδαπός και έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία στη Βουλγαρία για να αγοράσει ένα σπίτι ή γη, κατά την ενοικίαση ή την πώληση του ακινήτου για λογαριασμό της εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να πληρώνετε εταιρικό φόρο.

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτερω πληροφορίες, ένας από τους εκπροσωπους μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Απλά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή πατήστε το κουμπί να σας καλέσουμε εμείς:

Φόρμα Επικοινωνίας
click2call